پلــن‌های عضــویت در ســایت

آنچه شما با عضويت ويژه بدست مى آوريد

۱-برخوردارى از درصدهاى تخفيف اعضاى ويژه در سمينارها، وبينارها و خريد آنلاين.
۲-دانلود رايگان ماهانه يكى از محصولات ارزشمند براى اعضاى ويژه.
۳-سریعتر از ديگران از ايوند ها، مقالات، محصولات جديد و ويژه باخبر خواهيد شد.
۴- در جلسات مستر مايند گروپ از شما به عنوان ميهمان ويژه دعوت به حضور ميشود تا با افراد موفق طرح دوستی بریزید و شبکه سازی کنید.
۵- دريافت هديه ويژه ى تقويم برنامه ريزى افراد موفق دنيا به تاريخ شمسى.
۶-با عضويت ويژه به جز دستاوردهاى عضويت معمولى همراه با برنامه ريزي هاى ماهانه و سالانه مخصوص اعضاى ويژه ظرف ذهنی و سقف باورهای خود را بزرگتر خواهيد كرد.

آنچه شما با عضويت در سايت بدست مى آوريد

در صورت نداشتن امکان زمانى و یا مالى مشاوره خصوصی، با شنيدن تجربیات دست اول ما همچنين معرفى كتابهاى مربوط به موضوعتان و مقالات مى توانيد به بهبود آن كمك كنيد.
جزو ۵۰۰ نفر برتر و زرنگی خواهيد شد که به اهمیت عضويت ويژه پی برده اند (در ادامه شرايط اعضاى ويژه را مشاهده ميكنيد).
یکسال بعد زندگى متفاوتر مالى و عاطفى را تجربه خواهيد كرد.
پى ميبريد شما براى چه كارى مناسبيد و هدفتان را مشخص مى كنيد.
وارد مدار ۵٪ افراد خوشبخت دنيا مى شويد.

عضویت عادی همیشــگی
رایگان .
دسترسی به تخفیف‌های زودهنگام
دسترسی به آموزش‌های اعضای سایت
-
-
آگاهی سریع از آخرین محصولات
اطلاع رسانی سریع از آخرین آموزش‌ها
-
-
عضویت ویژه ســــــه ماهــــه
پیشنهاد ما
۳۵٫۰۰۰ تومان
دسترسی به تخفیف‌های زودهنگام
دسترسی به آموزش‌های اعضای سایت
دسترسی به تخفيف‌های اعضاى ويژه
دانلود رايگان ماهانه
آگاهی سریع از آخرین محصولات
اطلاع رسانی سریع از آخرین آموزش‌ها
ميهمان ويژه در جلسات مستر مايند گروپ
دريافت هديه ويژه
عضویت ویژه یک ماهــــه
۱۵٫۰۰۰ تومان
دسترسی به تخفیف‌های زودهنگام
دسترسی به آموزش‌های اعضای سایت
دسترسی به تخفيف‌های اعضاى ويژه
دانلود رايگان ماهانه
آگاهی سریع از آخرین محصولات
اطلاع رسانی سریع از آخرین آموزش‌ها
ميهمان ويژه در جلسات مستر مايند گروپ
دريافت هديه ويژه