مقایسه خود با دیگری
Read More
خودشناسی

مقایسه خود با دیگری

‎احتمالا اکثر افراد زمانهایی در زندگی‌ این کار را انجام داده اند: «مقایسه خود با دیگری». انسان بیشتر مواقع شرایط و موقعیت خود را با دیگران براساس آنچه از زندگی آنها می‌بیند، مقایسه می‌کند. اگر...

Read more

Read More
توسعه فردی, خودشناسی, روابط, کوچینگ, موفقیت

کلید طلایی تغییر

آمار افراد ناکامیاب جامعه بیش از ۹۵ درصد است! این یعنی تنها ۵ درصد از افراد جهان از تمام جنبه‌های زندگیشان مثل: خوشبختی، عشق، کار, رفاه مالی، یار، سلامتی و غیره  لذت می‌برند: ... ناکامیاب  شخصی...

Read more