وبینار بینش خوشبختی
Read More
ویدئو

وبینار “بینش خوشبختی”

وبینار "بینش خوشبختی" وبینار فوق به درخواست آکادمی کوچینگ فارسی زبان ها و همکاری خانم پریسا پوران کوچ بین المللی تهیه شده. بینش پروسه ی آگاهانه ناظر بودن به موضوعات می باشد و بینش خوشبختی نگاهی...

Read more

مقایسه خود با دیگری
Read More
خودشناسی

مقایسه خود با دیگری

‎احتمالا اکثر افراد زمانهایی در زندگی‌ این کار را انجام داده اند: «مقایسه خود با دیگری». انسان بیشتر مواقع شرایط و موقعیت خود را با دیگران براساس آنچه از زندگی آنها می‌بیند، مقایسه می‌کند. اگر...

Read more

12